อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้วันสุนทรภู่ ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

1211
อบรมออนไลน์  แบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้วันสุนทรภู่ ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้วันสุนทรภู่ ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้วันสุนทรภู่ ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เพิ่มเพื่อน

ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง แฟนพันธุ์แท้วันสุนทรภู่
ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่าน ๘๐% จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล 📩
จำนวน ๑,๕๐๐ คน
ออกแบบเกียรติบัตร โดย นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์ (ครูแพน)

ตัวอย่างเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้วันสุนทรภู่ ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

อบรมออนไลน์  แบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้วันสุนทรภู่ ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย  โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้วันสุนทรภู่ ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

เข้าทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

https://forms.gle/TCgNzmJvsQATapTj6

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แฟนพันธุ์แท้วันสุนทรภู่
ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจทำแบบทดสอบออนไลน์ ของศูนย์วิชาการภาษาไทย
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
ขณะนี้มีผู้ทำแบบทดสอบครบ ๑,๕๐๐ คนแล้วค่ะ
ท่านสามารถทำแบบทดสอบ รอบที่ ๒ ได้
ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : ศูนย์วิชาการภาษาไทย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook : ศูนย์วิชาการภาษาไทย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)