อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

1966
 อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่าน ๘๐% จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล
จำนวน ๑,๕๐๐ คน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก
คำชี้แจง แบบทดสอบความรู้ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก มีแบบทดสอบจำนวน ๑๕ ข้อ เป็นแบบเลือกตอบชนิด ๔ ตัวเลือก
หากท่านทำการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตร โดยจะส่งตามที่อยู่อีเมลของท่าน
**โปรดตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของท่าน**
เพิ่มเพื่อน

ตัวอย่างเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

 อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โดย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

 

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ

https://forms.gle/DqERSQNEmQD5jjSC7

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย จาก  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)