อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ จาก รร.วัดเชียงราก

1904
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ จาก รร.วัดเชียงราก
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ จาก รร.วัดเชียงราก

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ จาก รร.วัดเชียงราก

แบบทดสอบรับเกียรติบัตรออนไลน์(Online) เรื่อง “กิจกรรมวันสุนทรภู่”

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเชียงราก สพป.สิงห์บุรี

เนื่องด้วย วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็น “วันสุนทรภู่” จึงได้จัดกิจกรรมการทำแบบทดสอบออนไลน์นี้ขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาด Covid-19 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม

ผ่าน 70% ส่ง E-mail ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที
(หากเข้าไม่ได้ เนื่องจากยอดรับเกียรติบัตรรายวันเต็ม กรุณาเข้าใหม่ในวันถัดไป 18.30 น. เป็นต้นไป)

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ จาก รร.วัดเชียงราก
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ จาก รร.วัดเชียงราก

เข้าทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

https://forms.gle/YuRPwEcJXzbeRL4s7

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ จาก รร.วัดเชียงราก