อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน ของชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

5346
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้ จากของชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจได้ทำการทดสอบความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการเรียนและการทำงานต่อไป

คำชี้แจง

1. ทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน  สำหรับผู้สนใจทั่วไป
2. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องกรอกและตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง
3. แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 1คะแนน รวม15 คะแนน เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือ 12 ข้อ ถึงได้รับเกียติบัตร โดยจะส่งเข้าทางอีเมล
4. แต่ถ้าหลักสูตรเต็มจะขึ้นแจงบอกค่ะ ทำต่อได้ในวันถัดไป

ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร  ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน ของชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร  ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร  ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร  ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION)