อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

8175
แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016
แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 จากจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์มาฝากคุณครูค่ะ สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้นะคะ

และเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจได้ทำการทดสอบความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการเรียนและการทำงานต่อไป

 

คำชี้แจง : กรุณากรอกข้อมูลของผู้ทำแบบทดสอบให้ครบถ้วน  ขอให้ตรวจสอบ Email ให้ถูกต้อง ก่อนทำแบบทดสอบ โดยระบบจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบต่อ เต็มแล้วปิดทันที สามารถสอบสอบวันถัดไปได้ค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 จาก จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016  คลิกที่นี่

 

ขอขอบคุณ คุณ Non Nalin ผู้แนะนำระบบ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบได้ค่ะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี หลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา รร.แก้งค้อวิทยา