อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ จากสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

4793
แบบทดสอบออนไลน์ พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์
แบบทดสอบออนไลน์ พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ จากสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ จากสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มาฝากคุณครูค่ะ สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้นะคะ

และเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจได้ทำการทดสอบความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการเรียนและการทำงานต่อไป

คำชี้แจง : กรุณากรอกข้อมูลของผู้ทำแบบทดสอบให้ครบถ้วน  ขอให้ตรวจสอบ Email ให้ถูกต้อง ก่อนทำแบบทดสอบ โดยระบบจำกัดจำนวน1500 คนต่อวัน เต็มแล้วปิดทันที สามารถสอบสอบวันถัดไปได้ค่ะ (ระบบเปิดให้ทำเวลา 11.30น. ของทุกวัน เต็มปิดทันที)

ตัวอย่างเกียรติบัตรการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ จากสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ตัวอย่างเกียรติบัตรการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ จากสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ตัวอย่างเกียรติบัตรการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ จากสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 

 

ขอขอบคุณ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แนะนำระบบ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบได้ค่ะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์