วันเสาร์, กันยายน 23, 2023
Google search engine
หน้าแรกอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิ ในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ อบรมทางออนไลน์ รับจำนวนจำกัด

อบรมออนไลน์ โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิ ในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ อบรมทางออนไลน์ รับจำนวนจำกัด

Advertisement

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าอบรมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

อบรมออนไลน์ โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิ ในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ อบรมทางออนไลน์ รับจำนวนจำกัด

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานำความรู้จากหลักสูตรไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพ และในชีวิตประจำวัน โดยเนื่องจากคุรุสภาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกสมาธิ ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ

ปิดระบบลงทะเบียนแล้ว

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนาฯ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)

โดยเปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.samathi101.com อบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 (รับจำนวนจำกัด 500 คน)

อบรมออนไลน์ โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิ ในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ อบรมทางออนไลน์ รับจำนวนจำกัด

อบรมออนไลน์ โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิ ในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใช้รูปแบบการอบรมออนไลน์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับวิทยากรอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสมาธิพื้นฐานที่ได้ออกแบบไว้อย่างดียิ่ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติด้วยตนเองนอกเวลาการอบรมเพิ่มเติม โดยเดินจงกรมครั้งละ 15 – 30 นาที นั่งสมาธิครั้งละ 15 – 30 นาที รวม 10 ชั่วโมง

ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ จะได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ดังนี้

Advertisement

1) ต้องเข้าอบรม ภาคทฤษฎี ร้อยละ 100ภาคปฏิบัติ ร้อยละ 100 จึงมีสิทธิ์เข้าสอบ ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถขาดการอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิด้วยตนเองเพิ่มเติมเพื่อทดแทนเวลาที่ขาดอบรมได้ หากขาดอบรม 1 ครั้ง ให้ปฏิบัติทดแทนด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ 2 ชั่วโมง และหากขาดอบรม 2 ครั้ง ให้ปฏิบัติทดแทนด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ 4 ชั่วโมง เพื่อนับเป็นเวลาการอบรมเท่ากับช่วงเวลาที่ขาดไป และ

2) ผู้เข้าอบรมต้องปฏิบัติด้วยตนเองนอกเวลาการอบรมเพิ่มเติม (การบ้าน) โดยเดินจงกรมครั้งละ 15 – 30 นาที นั่งสมาธิครั้งละ 15 – 30 นาที รวม 10 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผลการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ผู้ผ่านการพัฒนาฯ จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางเว็บไซต์ www.samathi101.com

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน อบรมออนไลน์ โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิ ฯ

ได้ที่ bit.ly/KSP-Samadhi2565

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 (รับจำนวนจำกัด 500 คน) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา เฟซบุ๊กแฟนเพจครูดี 360 องศา และแจ้งไปยังอีเมลส่วนตัวที่ลงทะเบียนไว้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิฯ ได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางอีเมล: [email protected] และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ครูดี 360 องศา

Advertisement

ขอบคุณที่มา คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจ รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ doc & word (วpa)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X