อบรมออนไลน์ 4 เสาหลัก ทักษะครู เหนือกาลเวลา หลักสูตรอบรมออนไลน์ 4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด 

1466

อบรมออนไลน์ 4 เสาหลัก ทักษะครู เหนือกาลเวลา หลักสูตรอบรมออนไลน์ 4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

อบรมออนไลน์ 4 เสาหลัก ทักษะครู เหนือกาลเวลา หลักสูตรอบรมออนไลน์ 4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
อบรมออนไลน์ 4 เสาหลักทักษะครู เหนือกาลเวลา หลักสูตรอบรมออนไลน์ 4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

ครูคลับ Starfish Academy ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์หลักสูตร 4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด หลักปฏิบัติเพื่อการถามสู่การพัฒนา การตั้งคำถามที่คุณครูสามารถนำไปใช้กับเด็กๆนักเรียนได้ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรมคลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ 4 เสาหลัก ทักษะครู เหนือกาลเวลา หลักสูตรอบรมออนไลน์ 4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด 
อบรมออนไลน์ 4 เสาหลัก ทักษะครู เหนือกาลเวลา หลักสูตรอบรมออนไลน์ 4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด

4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด : หลักปฏิบัติ เพื่อการถามสู่การพัฒนา การตั้งคำถาม ที่คุณครูสามารถนำไปใช้กับเด็กๆ นักเรียนได้ เชิญทุกท่าน มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรมคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก https://www.starfishlabz.com/

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฟรี!! โดย SET e-Learning เพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด