อบรมออนไลน์ ฟรี 12 หลักสูตรการศึกษา จากสพม.38 ได้เกียรติบัตรเลย

10013
แบบทดสอบออนไลน์ เรียนออนไลน์ 12 หลักสูตร ไม่ต้องรอเกียรติบัตรจากสพม38
แบบทดสอบออนไลน์ เรียนออนไลน์ 12 หลักสูตร ไม่ต้องรอเกียรติบัตรจากสพม38

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร 12 หลักสูตร ที่เกี่ยวกับการศึกษา ไม่ต้องรอเกียรติบัตรจาก สพม.38 มาฝากคุณครูค่ะ ไปดูรายชื่อหลักสูตรกันเลยค่ะ

 

1 SPM01-01 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2 SPM01-02 นวัตกรรมการนิเทศและการศึกษาชั้นเรียน
3 SPM01-03 การนิเทศแนวใหม่
4 SPM03-01 การบริหารงานพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับสถานศึกษา
5 SPM03-02 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
6 SPM04-04 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7
8 SPM04-02 การคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.38 (ฉก.ชน.สพม.38)
9 SPM04-03 การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์
10 SPM05-01 นวัตกรรมทางการศึกษา Educational Innovation
11 SPM05-02 การสร้างเอกสารทางวิชาการ : คู่มือปฏิบัติงาน
12 SPM05-03 Digital Literacy การรู้ดิจิทัล

 

 

เข้าอบรมออนไลน์

 

 

เมื่อคุณครูอบรมเสร็จ และทำแบบประเมินความพึงพอใจ จะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้เลย โดยไม่ต้องรอระบบส่งเข้า E-mail ค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร 12 หลักสูตร ที่เกี่ยวกับการศึกษา ไม่ต้องรอเกียรติบัตรจาก สพม.38 จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ