อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

8125

📌อบรมฟรี!! หลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์แล้ว เริ่มเปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จาก ระบบออนไลน์ (Online) หน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด

 

อ่านเอกสารรายละเอียด

 

วิดีโอแนะนำรายละเอียดหลักสูตร
https://youtu.be/Nabth64xiT8
.
https://youtu.be/wqboOhRKuCQ
.
https://youtu.be/kNRcL96T3Gc
.
วิดีโอตัวอย่างหลักสูตร
***
หลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมต้น โดยคุณครูวันทนา โคตรภูเวียง นวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์การสอนคิวและใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน ได้รับ รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับชาติ
https://youtu.be/S1Hw82tXQ94
.
หลักสูตร สะเต็มศึกษา นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับชาติ โดยคุณครูอารีวรรณ ธาตุดี หัวหน้าศูนย์สะเต็มโรงเรียนสารคามพิทยาคม
https://youtu.be/CN3Sr60DQz0

 

 

 

เข้ารับการอบรม

 

 

อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

 

 

อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์

 

คู่มือสำหรับผู้เรียน ระบบ LMSFile

 

 

อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

 

หมายเหตุ :   หากไม่ส่งใบกิจกรรมครบทุกหน่วยการเรียน และทำแบบทดสอบจะไม่ได้รับวุฒิบัตรการอบรมทุกกรณี  หน่วยพัฒนาครูฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก เพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ.