อบรมออนไลน์ 64 แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น วันวิสาขบูชา รับ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี

2668
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น วันวิสาขบูชา รับ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น วันวิสาขบูชา รับ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี

อบรมออนไลน์ 64 แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น วันวิสาขบูชา รับ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี

อบรมออนไลน์ 64 แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น วันวิสาขบูชา รับ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี

อบรมออนไลน์ 64 แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
คำชี้แจง
1.แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2.หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทาง E – mail (ใช้ G mail เท่านั้น) ที่ท่านแจ้งไว้โดยอัตโนมัติ
3.แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

แบบทดสอบนี้จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทาง Google Sites ที่แจ้งเป็นลิงค์ไว้หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ วันวิสาขบูชา
1. โปรดใช้ gmail เพื่อความสะดวกในการรับเกียรติบัตร
2. แบบทดสอบชุดนี้ จำกัดเพียง Google User ละครั้งเท่านั้น | ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
3. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวนทั้งหมด 15 ข้อ
4. หลังทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น หากท่านผ่านการทดสอบ 80% ให้ท่านมาโหลดเกียรติบัตรในวันถัดไป
5. จำกัดการทำแบบทดสอบ 100 ท่านต่อ 1 วันเท่านั้น
ตัวอย่างเกียรติบัตร
อบรมออนไลน์ 64 แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น วันวิสาขบูชา รับ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี
อบรมออนไลน์ 64 แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น วันวิสาขบูชา รับ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ อบรมออนไลน์ 64 แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น วันวิสาขบูชา รับ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี จากห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์ฟรีมีเกียรติบัตร,อบรมออนไลน์ฟรี,