อบรมออนไลน์ canva อบรมหลักสูตรการออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

1813

อบรมออนไลน์ canva อบรมหลักสูตรการออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

advertisement

อบรมออนไลน์ canva อบรมหลักสูตรการออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)
อบรมออนไลน์ canva อบรมหลักสูตรการออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva รับสมัครเข้าร่วม อบรมหลักสูตร การออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva การอบรมนี้ เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565) วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva

อบรมออนไลน์ canva อบรมหลักสูตรการออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)
อบรม ออนไลน์ canva อบรมหลักสูตรการออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

รับสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรการออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva การอบรมนี้ เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565) วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

advertisement

ลิงก์ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก  สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ CCT หลักสูตรอบรม เดือนมิถุนายน หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)