วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมภาษา Python รุ่นที่ 3 โดย สสวท. (Coding Online for Teacher...

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมภาษา Python รุ่นที่ 3 โดย สสวท. (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Advertisement

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมภาษา Python รุ่นที่ 3 โดย สสวท. (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ปิดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้วค่ะ

อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมภาษา Python รุ่นที่ 3 เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
แนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4TPlus)
กิจกรรมที่ 1 เริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน
กิจกรรมที่ 2 การทำงานแบบมีทางเลือก วนซ้ำ และฟังก์ชัน
กิจกรรมที่ 3 ลิสต์
กิจกรรมที่ 4 การประยุกต์ใช้งานไพทอน
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขด้วย tkInter

จำนวนชั่วโมงเรียน
16 ชั่วโมง

เกณฑ์การผ่านการอบรม
เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80% ขึ้นไป

-แบบฝึกหัดกิจกรรม 80% (ทำแบบฝึกหัดได้ 2 ครั้ง)

Advertisement

-แบบทดสอบประจำวิชา 20% (ทำแบบทดสอบได้ 2 ครั้ง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมภาษา Python รุ่นที่ 3 เป็นครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถานศึกษาทุกสังกัด ทั่วประเทศ ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร
ผ่านการทดสอบก่อนเรียน 50% ขึ้นไป (สามารถทำแบบทดสอบได้ 3 ครั้ง)

ข้อกำหนดเบื้องต้น
ผู้ที่จะเข้าศึกษาเนื้อหานี้ได้ต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยทำได้จำนวน 3 ครั้ง และต้องได้คะแนนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จึงจะสามารถเข้าศึกษาในบทเรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมครูออนไลน์ฟรี สสวท. หลักสูตร การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Questioning in Science Classroom)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments