วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 โดย สสวท. (Coding Online for Teacher...

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 โดย สสวท. (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Advertisement

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 โดย สสวท. (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 โดย สสวท. (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ปิดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้วค่ะ

อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 เป็นหลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Scratch ตามโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบต่าง ๆ สร้างโปรเจ็กต์ Scratch ที่หลากหลาย เช่น เกม แบบจำลอง ดนตรี ศิลปะ ผ่านการวิเคราะห์งานก่อนลงมือเขียนโปรแกรม

เนื้อหาประกอบด้วย

1. บทนำ Scratch : ทบทวนความรู้การเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น ผ่านโครงสร้างโปรแกรมแบบลำดับ วนซ้ำ เงื่อนไข ตัวแปร
2. Chicken run : เกมแข่งขันตอบคำถาม
3. Bee and Bear : เกมหมีกินผึ้ง
4. Lunar Phase : สร้างแบบจำลองการเกิดข้างขึ้นข้างแรม
5. ศิลปะพิกเซล : โปรเจ็กต์สร้างงานศิลปะ Scratch
6. Local music band : เล่นดนตรีผ่านวิดีโอ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม Scratch และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Advertisement

จำนวนชั่วโมงเรียน
16 ชั่วโมง

เกณฑ์ผ่านการอบรม
มีคะแนนแบบฝึกหัดและคะแนนแบบทดสอบสรุปความรู้รวมกันไม่ต่ำกว่า 80%
หมายเหตุ: แบบฝึกหัดแต่ละเรื่องทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และแบบทดสอบสรุปความรู้ทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
เป็นครูผู้สอน หรือศึกษานิเทศก์ที่สนใจ ในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร C4T แล้ว
มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตรอบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรม Scratch รุ่นที่ 3

ข้อกำหนดเบื้องต้น
ผู้ที่จะเข้าศึกษาเนื้อหานี้ได้ต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และทำแบบทดสอบนี้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมภาษา Python รุ่นที่ 3 โดย สสวท. (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments