อบรมออนไลน์ Workshop เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

824

อบรมออนไลน์ Workshop เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

advertisement

อบรมออนไลน์ Workshop เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
อบรมออนไลน์ Workshop เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

Workshop ออนไลน์ เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด แบ่งปันหลากหลายแนวทาง เพื่อครูภาษาไทย นำไปปรับใช้ กับการเตรียมความพร้อม นักเรียนช่วงเปิดเทอม เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น. โดย Starfish Academy

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ Workshop คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ Workshop เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
อบรม ออนไลน์ Workshop เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ Workshop คลิกที่นี่

advertisement

เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด แบ่งปันหลากหลายแนวทาง เพื่อครูภาษาไทย นำไปปรับใช้ กับการเตรียมความพร้อม นักเรียนช่วงเปิดเทอม เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น. โดย Starfish Academy

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก Starfish Academy

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ การสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site หลักสูตรอบรม เดือนมิถุนายน หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)