อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

1899
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 22 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด สพฐ. สพท. และสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม

เปิดรับสมัครบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

รับสมัครเข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2563 พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม สัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความผร้อมก่อนเข้ารับการอบรมฯ  ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2563

ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมฯ  ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2563

ระยะเวลาในการเข้ารับการอบรม11 กันยายน- 22 ธันวาคม 2563

ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติย ณนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

คลิกสมัครออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.