วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning

Advertisement

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning

ก่อนที่เราจะเริ่มขั้นตอนในในการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์2566 หรือ การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ผ่าน DLT e-Learning เรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับใบขับขี่ กันสักหน่อยครับ

ใบขับขี่ คืออะไร

ใบขับขี่ คือ เอกสารสำคัญสำหรับผู้ใช้รถบนท้องถนน ว่าสามารถใช้งานรถอะไรได้บ้างตามที่กฎหมายกำหนด เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น ถือเป็นใบอนุญาตเพื่อให้ขับขี่บนท้องถนนตามที่ได้รับอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย

อายุเท่าไหร่ ถึงทำใบขับขี่ได้

กรมการขนส่งทางบก กำหนดไว้ว่าคนที่จะทำใบขับขี่ได้ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ต้องรู้กฎจราจรและข้อบังคับในการใช้รถ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการขับรถ เช่น โรคลมชัก ความดัน ฯลฯ หรือมีปัญหาทางสายตา เพราะอาจส่งผลต่อการมองป้ายหรือสัญญาณไฟจราจรนั่นเอง

ใบขับขี่ชั่วคราว เป็นใบขับขี่ใบแรกที่ได้จากการทำใบขับขี่ มีอายุการใช้งาน 2 ปี เมื่อหมดอายุแล้วต้องไปเปลี่ยนให้เป็นใบขับขี่แบบ 5 ปี โดยต้องต่อก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน เว้นแต่จะมีกรณีพิเศษที่สามารถยืดระยะเวลาการต่ออายุออกไปได้

เมื่อไหร่ต้องต่ออายุใบขับขี่

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี (5 ปี เป็น 5 ปี)

การต่อใบขับขี่ชนิดนี้ เป็นการต่ออายุจากใบขับขี่ชั่วคราวที่มีอายุ 2 ปี มาเป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อใบขับขี่

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน)

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

 1. จองคิวอบรม สามารถไปที่จุดให้บริการของกรมขนส่งฯ ที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อยื่นเอกสารและคำขอต่ออายุใบขับขี่ หรือจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Google Play หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกที่ https://gecc.dlt.go.th
 2. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพของผู้ขอต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี ไม่แตกต่างกับการต่ออายุแบบชั่วคราว ซึ่งมีการทดสอบดังนี้
  • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว/เหลือง/แดง) ของสายตา
  • การเลื่อนเสาให้ตรงกัน เพื่อทดสอบสายตาทางลึก
  • บอกสีด้านข้าง เพื่อทดสอบสายตาทางกว้าง
  • การเหยียบเบรกจำลอง เพื่อทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า

  โดยเข้าไปดูตัวอย่าง ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพ

 4. อบรม ผู้ขอต่อใบขับขี่ ขับรถส่วนบุคคล ต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และในกรณีที่เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ สามารถรับการอบรมผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกได้
 5. รอรับใบขับขี่ หากทดสอบครบทุกขั้นตอนแล้ว ก็ไปยื่นเอกสารพร้อมชำระเงิน 505 (500 บาท เป็นค่าใบขับขี่ และ 5 บาท เป็นค่าคำขอ) สามารถเช็กข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถเพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก แล้วถ่ายรูปเพื่อรอพิมพ์ใบขับขี่เป็นขั้นตอนสุดท้าย

หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดการต่ออายุใบขับขี่ สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ แต่ถ้าขาดการต่อใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี ต้องเพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน และทดสอบการขับรถ

สำหรับขั้นตอนในการอบรมใบขับขี่ออนไลน์2566 หรือ การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ผ่าน DLT e-Learning สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ในการอบรมใบขับขี่ออนไลน์2566 คือ เข้าไปที่ www.dlt-elearning.com
สำหรับการผู้ที่ต้องการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ให้คุณเข้าไปที่ระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถที่ www.dlt-elearning.com ซึ่งจะมีปุ่มให้คุณเลือก ได้แก่ เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนใหม่ และ For Foreigner สำหรับชาวต่างชาติ หากคุณเคยลงทะเบียนไว้แล้วให้กด “เข้าสู่ระบบ” ได้เลย โดยกรอกเพียงเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 13 สิงหาคม 2540 ให้ใส่ 13072540

ขั้นตอนที่ 2 ในการอบรมใบขับขี่ออนไลน์2566 คือ กดลงทะเบียนใหม่ (สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก)
สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้เลือก “ลงทะเบียนใหม่” จากนั้นระบบจะขึ้นให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัว

Advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning

ขั้นตอนที่ 3 ในการอบรมใบขับขี่ออนไลน์2566 คือ กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
สำหรับการกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ระบบจะให้กรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 2 ครั้ง ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และวันเดือนปีเกิด เมื่อใส่ครบแล้วให้เรากดดำเนินการต่อ จากนั้นระบบจะให้เราใส่เลขบัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิด เพื่อเข้าสู่ระบบอีกที

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning
อบรมใบขับขี่ออนไลน์2566 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning

ขั้นตอนที่ 4 ในการอบรมใบขับขี่ออนไลน์2566 คือ กดเข้าฟังอบรมหลักสูตรที่ต้องการ
อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์จะมีด้วยกันทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่

สำหรับการอบรมใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล จะใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
สำหรับการอบรมใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถขนส่ง (จะใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
สำหรับการอบรมใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี (จะใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
สำหรับการอบรมใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกิน 3 ปี (จะใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
สำหรับการอบรมใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (จะใช้ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
สำหรับการอบรมให้เราเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม จากนั้นกด “สมัครอบรม”

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning
อบรมใบขับขี่ออนไลน์2566 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning

สมัครสมาชิกอบรมใบขับขี่ออนไลน์2566 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 5 ในการอบรมใบขับขี่ออนไลน์2566 กดดำเนินการต่อเพื่อดูวิดีโออบรม
หน้านี้จะเป็นการทวนรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รายวิชาที่ต้องอบรม จากนั้นให้เรากด “ดำเนินการต่อ” แค่นี้ก็เรียบร้อย ฟังอบรบที่ไหนก็ได้ สะดวกสุดๆ

หมายเหตุ นับจากวันที่สมัครอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จะมีระยะเวลา 90 วันในการอบรม

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรมขนส่งทางบก

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ต่อใบขับขี่ ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ต่อใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์ รถยนต์ จองคิว และ walk in เช็คที่นี่

ต่อใบขับขี่ 2566 ต้องทำยังไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอน วิธีการ การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ปีพ.ศ.2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments