วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาอบรมใบประกอบวิชาชีพครู ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล สถาบันคุรุพัฒนา เปิดให้ลงทะเบียน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

อบรมใบประกอบวิชาชีพครู ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล สถาบันคุรุพัฒนา เปิดให้ลงทะเบียน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

Advertisement

 

อบรมใบประกอบวิชาชีพครู ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล สถาบันคุรุพัฒนา เปิดให้ลงทะเบียน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สถาบันคุรุพัฒนา เปิดให้ลงทะเบียน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 สถาบันคุรุพัฒนาสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ kspregis.thaijobjob.com คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/03/42689/

เว็บไซต์สถาบันคุรุพัฒนา http://site.ksp.or.th/home.php?site=tpdi

Advertisement

อบรมใบประกอบวิชาชีพครู ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล สถาบันคุรุพัฒนา เปิดให้ลงทะเบียน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

อบรมใบประกอบวิชาชีพครู ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล สถาบันคุรุพัฒนา เปิดให้ลงทะเบียน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รูปแบบการพัฒนา แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 โดยการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวฯ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีจำนวนชั่วโมงรวม 420 ชั่วโมง จำนวน 7 โมดูล ตามที่คุรุสภากำหนด และรูปแบบที่ 2 การเข้าเทียบประสบการณ์ทำงานในหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวฯ เป็นการเทียบประสบการณ์ทำงานโดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมฯ โดยผู้ขอเทียบสามารถนำหลักฐานเอกสารและ/หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละโมดูล จำนวน 7 โมดูล ตามที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะแจ้งข้อกำหนดการเทียบประสบการณ์ทำงานและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2565 วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service

Advertisement

ใบประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ชั้นสูง สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments