อบรม การเตรียมเอกสารประเมิน PA วิดีทัศน์การสอน ประชาสัมพันธ์คุณครูที่สนใจเข้าอบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์ ว9/2564 หลักเกณฑ์ ว15/2565

1417

อบรม การเตรียมเอกสารประเมิน PA วิดีทัศน์การสอน ประชาสัมพันธ์คุณครูที่สนใจเข้าอบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์ ว9/2564 หลักเกณฑ์ ว15/2565

Advertisement

ประชาสัมพันธ์ คุณครูที่สนใจเข้าอบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์ ว9/2564 และ update แนวทางการจัดเตรียมเอกสารประเมิน PA และ update วิดีทัศน์การสอนตามหลักเกณฑ์ ว15/2565

อบรม การเตรียมเอกสารประเมิน PA วิดีทัศน์การสอน ประชาสัมพันธ์คุณครูที่สนใจเข้าอบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์ ว9/2564 หลักเกณฑ์ ว15/2565

ในรุ่นที่ 14-15 โดยมีค่าลงทะเบียน 199 บาท เป็นค่าเอกสารการอบรมครับผม เลือกวันอบรมได้เลยครับผม อบรมเวลา 08.30 – 15.00 น. มีวุฒิบัตรให้หลังอบรมเสร็จสิ้นครับ
รุ่นที่ 14 อบรมออนไลน์ทำแผน คลิป ว9/2564 อบรมวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
ปิดระบบแล้ว

รุ่นที่ 15 อบรมออนไลน์ทำแผน คลิป ว9/2564 อบรมวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
ปิดระบบแล้ว

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชม การเสวนา การประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมรับเกียรติบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ จาก สมศ. 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

แนวทางการประเมิน PA ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครู

ระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล พร้อมให้ครูใช้งาน 1 ตุลาคม 2565 และทดลองใช้งาน กลางเดือน กันยายน 2565 ลิงก์เข้าใช้งาน ระบบ DPA อัพเดตที่นี่!

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/