วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันอบรมออนไลน์ ดูแลผู้สูงอายุออนไลน์ ฟรี 2565

อบรมออนไลน์ ดูแลผู้สูงอายุออนไลน์ ฟรี 2565

Advertisement

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตได้มีหลักสูตร อบรมออนไลน์ ดูแลผู้สูงอายุออนไลน์ ฟรี 2565  เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมด้วยโดย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver : CG มาฝากทุกท่านดังนี้

 

อบรมออนไลน์ ดูแลผู้สูงอายุออนไลน์ ฟรี 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงโครงส้รางประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุสถานะสุขภาพผู้สูงอายุ และตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ

สาระสำคัญ

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ คาวมเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณืโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทย สถานการณ์ผู้สูงอายุ และเหตุผลความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเตรียมตัวเป้นผู้สูงอายุที่ดีต่อไป

อบรมออนไลน์ ดูแลผู้สูงอายุออนไลน์ ฟรี 2565

Advertisement

กิจกรรมการเรียนรู้

1.วิทยากรนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามถึงสถานการร์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน ไฟล์นำเสนอตัวอย่างผู้สูงอายุที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชน และอธิบายให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงสถานการณ์
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุ

2. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการอบรม อภิปราย และนำเสนอเรื่อง “สถานะสุขภาพผู้สูงอายุ” และ “มีความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร”

3. ร่วมกันสรุปผลจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มและเสนอแนะความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม

4.วิทยากรสรุปพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

อบรมดูแลผู้สูงอายุ ฟรี 2565 ออนไลน์อบรมดูแลผู้สูงอายุ ฟรี 2565 คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก ระบบเรียนออนไลน์ กรมอนามัย

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ แนะนำ 12 อาชีพผู้สูงอายุ ทำอย่างไรให้มีความสุขใน วัยเกษียณ

อบรมออนไลน์หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับชั่วโมงยื่นวิทยฐานะได้ จาก สพฐ. & SET มีหนังสือรับรอง

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments