อบรม พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5 เปิดลงทะเบียนครูที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5

1751

อบรม พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5 เปิดลงทะเบียนครูที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5

อบรมพัฒนาครู โครงงานคุณธรรม รุ่นที่5 เปิดลงทะเบียนครูที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5

เปิดลงทะเบียนครูที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ 5 (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ) เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน QR CODE ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. โปรดอ่านคำชี้แจง ดังไฟล์ที่แนบ ให้ละเอียดก่อนลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมที่ น.ส. จารุวรรณ กาบซ้อน ID LINE: aiew170

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมพัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5

อบรมพัฒนาครู โครงงาน คุณธรรมรุ่นที่ 5 เปิดลงทะเบียน ครูที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5
อบรมพัฒนาครู โครงงาน คุณธรรม รุ่นที่ 5 เปิดลงทะเบียน ครูที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5
อบรมพัฒนาครู โครงงาน คุณธรรม รุ่นที่ 5 เปิดลงทะเบียนครู ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5
อบรมพัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5 เปิดลงทะเบียนครูที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5
อบรม พัฒนาครู โครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5 เปิดลงทะเบียน ครูที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมพัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 5

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศรับสมัคร สอบบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565