อบรม Classpoint จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือเดียว เรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

1127

อบรม Classpoint จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือเดียว เรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

อบรม Classpoint จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือเดียว เรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
อบรม Classpoint จบ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือเดียว เรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. เรียนรู้การใช้ Classpoint ในการสร้าง Powerpoint แบบโต้ตอบได้ พร้อมคำแนะนำในการติดตั้งให้พร้อมใช้งานทันที #แจกโค้ดใช้งานแบบ Pro ฟรี 1 เดือน และรับประกาศนียบัตรจาก Classpoint

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการใช้ Classpoint คลิกที่นี่

อบรม Classpoint จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือเดียว เรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
อบรม Classpoint จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือเดียว เรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ การใช้ Classpoint ในการสร้าง Powerpoint แบบโต้ตอบได้ พร้อมคำแนะนำในการติดตั้งให้พร้อมใช้งานทันที #แจกโค้ดใช้งานแบบ Pro ฟรี 1 เดือน และรับประกาศนียบัตรจาก Classpoint ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการใช้ Classpoint คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก Starfish Academy

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศผลสอบ 38 ค.(2) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. ภาค ข. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2565