Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อยากจะเป็นครูเริ่มต้นอย่างไรดี

Advertisement

อยากจะเป็นครูเริ่มต้นอย่างไรดี

เพิ่มเพื่อน

มีหลายคนมักจะถามมาว่า “อยากเป็นครูจะเริ่มต้นอย่างไรดี?”

Advertisement

นึกในใจ “อยากเป็นครูก็เรียนครูซิคะ” คนเก่งๆ หลายคนก็เถียงว่า เรียนครูไม่รู้วิชากการนั้นๆ ลึกซึ้ง ไปเรียนสายตรงของวิชานั้นดีกว่า  พอเรียนจบมาก็โวยวายๆ กีดกันบ้างละ ใจแคบบ้างละ จะฟ้องศาลปกครองบ้างละ แหมๆๆๆ เจอคนเก่งแบบนี้เข้า เพลียใจอย่างแรงค่ะ

หลายครั้ง มักบอกผู้ถามเสมอว่า วงการครูเรา อยากได้ “คนดี” ก่อนค่ะ เพราะคนดี เมื่อเข้าไปเป็นครู เจอนักเรียนหลากหลายรูปแบบ เขาจะพยายามพัฒนาตนเองให้เท่าทันเด็กตลอด และพยายามที่จะให้ลูกศิษย์มีพัฒนาการตามควรในสิ่งที่หลักสูตรกำหนด หลักใหญ่คือ อ่านออกเขียนได้และคิดคำนวนได้ ท้ายที่สุด ครูคนนี้จะมีความเชี่ยวชาญในระดับขั้นี่เราเรียกว่า “เก่ง” เอง

แต่เมื่อไรที่ได้ “คนเก่ง” มาก่อน กลุ่มนี้เมื่อเจอปัญหาเด็กเข้า มักจะทิ้งเด็ก และคิดเสมอว่าเด็กโง่ เรียนไม่ได้ ตัวเขาเองถ่ายทอดและสอนได้ดีอยู่แล้ว เด็กไม่รู้เรื่องเอง แล้วก็พะนอเฉพาะเด็กเก่งแทน

ส่วนกลุ่มที่ไม่มีอะไรจะทำเลยมาเป็นครูนั้น ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจ และพยายามแก้ไขกันต่อไปค่ะ

Advertisement

วันนี้หยิบเอา “อยากเป็นครูจะต้องทำอย่างไรมาฝากค่ะ

เนื้อความมาจากหน่วยงานของ ก.ค.ศ. ผู้ซึ่งมีหน้าที่กำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้เข้ามาเป็นครู ดังนี้ค่ะ

ผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพ ต้อง
1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก ในคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งออกให้โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

4. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

บันทึกนี้เขียนโดย : somkamol srisungnern

You might also like