ออกจากราชการได้เงิน กบข. ครบไหม บํานาญได้รึเปล่า

7148

ออกจากราชการได้เงิน กบข. ครบไหม บํานาญได้รึเปล่า

สวัสดีครับวันนี้ เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวดีดีมาฝากเช่นเคยครับ วันนี้มีเรื่อง ที่ข้าราชการหลายคนยังสงสัยอยู่ว่า เมื่อออกจากราชการได้เงิน กบข. ครบไหม บํานาญได้รึเปล่า โดยข้อมูลนี้เป็นการชี้แจงจาก ทางกบข. ในเรื่อง ออกจากราชการ ได้เงิน กบข. ครบไหม บํานาญได้รึเปล่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำถาม : ออกจากราชการ ได้เงิน กบข. ครบไหม บํานาญได้รึเปล่า
ตอบ : สมาชิก กบข. เมื่อเกษียณ หรือออกจากราชการจะได้รับเงิน 2 ทาง ได้แก่ 1. เงินก้อน จาก กบข. 2. เงินบําเหน็จหรือบํานาญ จากกรมบัญชีกลาง โดยจะได้รับเงินอะไรบ้าง ขึ้นอยู่กับ 1. เหตุที่ออกจากราชการ 2. อายุราชการ 3. การเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญจากกรมบัญชีกลาง ตามตารางดังนี้

ออกจากราชการได้เงิน กบข. ครบไหม บํานาญได้รึเปล่า
ออกจากราชการได้เงิน กบข. ครบไหม บํานาญได้รึเปล่า

จากตารางแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ 

 1. กรณีออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณ สูงอายุ อายุราชการ ไม่ถึง 1 ปี / ลาออกจากราชการตามปกติ อายุราชการ ไม่ถึง 10 ปี
 • ไม่ได้รับทั้งบําเหน็จและบํานาญ จากกรมบัญชีกลาง 
 • รับเงินก้อน จาก กบข. ได้แก่ เงินสะสม + เงินสบทบ + เงินออมเพิ่ม(ถ้ามี) + ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว
 1. กรณีออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณ สูงอายุ อายุราชการ 1 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี /ลาออกจากราชการ ตามปกติ อายุราชการ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี
 • รับบําเหน็จ จากกรมบัญชีกลาง 
 • รับเงินก้อน จาก กบข. ได้แก่ เงินสะสม + เงินสบทบ+ เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) + ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 
 1. กรณีออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณ สูงอายุ อายุราชการ 10 ปีขึ้นไป /ลาออกจากราชการตามปกติ อายุราชการ 25 ปีขึ้นไป สมาชิกเกิดสิทธิเลือกรับ บําเหน็จหรือบํานาญ อย่างใดอย่างหนึ่ง

กรณีเลือกบําเหน็จ 

 • รับบําเหน็จ จากกรมบัญชีกลาง 
 • รับเงินก้อน จาก กบข. ได้แก่ เงินสะสม+เงินสบทบ +เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) + ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 

กรณีเลือกบํานาญ 

 • รับบํานาญ จากกรมบัญชีกลาง 
 • รับเงินก้อน จาก กบข. ได้แก่ เงินประเดิม(ถ้ามี) + เงินชดเชย + เงินสะสม+เงินสบทบ + เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) + ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 

ทั้งนี้สมาชิก กบข. ที่เลือกรับบํานาญยังมีสิทธิทางราชการ เหมือนผู้ไม่เป็นสมาชิก กบข. ทุกประการ

ติดต่อสอบถาม กบข.

สายด่วน กบข. โทร. 1179

เจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลและบริการต่างๆ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.

ขอบคุณที่มาจาก : กบข.