ออมสินชงหักเงินช.พ.ค.4 แสนก่อนครูตาย

444

“กำจร”เผย ธนาคารออมสินชงหักเงินค่าศพครู 400,000 บาทก่อนตาย
ใช้ประกันหนี้เสีย พร้อมเล็งปรับเกณฑ์ปล่อยเงินกู้กองทุนเงินหมุนเวียนของ
ก.ค.ศ.พุ่งเป้าให้ใช้หนี้ธนาคารเท่านั้น


วันนี้ (20 พ.ย.)รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
ได้มาหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
ซึ่งธนาคารออมสินได้แจ้งข้อมูลว่าครูที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี จำนวน 13,000
ราย มีเพียง 5,000 คน
ที่ยื่นลงทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารออมสิน และ มีครู 1,100 คน
ได้เข้าสู่กระบวนการชำระหนี้ตามระบบแล้ว
ยังเหลือผู้ที่ไม่มาติดต่ออีกประมาณ 7,000 คน
ซึ่งหากไม่มาติดต่อก็ให้ทางธนาคารดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย
นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังเสนอขอหักเงินจากโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปน
กิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ที่ญาติจะได้รับหลังครูเสียชีวิต ประมาณ 900,000 บาท
โดยธนาคารออมสินขอหักล่วงหน้าไว้ก่อนเสียชีวิต จำนวน 400,000 บาท
เพื่อเป็นการประกันหนี้เสีย
แต่ทางธนาคารออมสินจะได้รับเงินจำนวนนี้หลังจากครูเสียชีวิตแล้วเท่านั้น
ซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น
หากจะดำเนินการจริงทางธนาคารออมสินต้องไปปรับแก้ไขระเบียบ
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ศธ.
อาจจะปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้า
ราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ที่ระบุให้ครูกู้เงินไปชำระหนี้รายละไม่เกิน 200,000 บาท
โดยไม่มีการกำหนดว่าเป็นหนี้สินประเภทใด
ทำให้มีบางคนกู้ไปชำระหนี้บัตรเครดิต ดังนั้น
จะเปลี่ยนหลักเกณฑ์เป็นให้กู้สำหรับไปชำระหนี้ที่เกิดขึ้นกับธนาคารออมสิน
เท่านั้น

“ส่วนเรื่องที่จะเสนอให้ธนาคารออมสิน
ยกเลิกการคืนเงินให้แก่กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง
ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้
ช.พ.ค.และเปลี่ยนมาเป็นลดดอกเบี้ยให้ผู้กู้แทนนั้น
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเสนอ เพราะผมอยากให้คืนเงินส่วนนี้ให้แก่ครูมากกว่า
โดยเรื่องนี้ผมขอพิจารณาการฟ้องร้องที่ธนาคารออมสินดำเนินการอยู่ก่อนว่าทำ
ให้ครูมาชำระหนี้ตามกติกาเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ เพราะเท่าที่ดู
เมื่อมีการดำเนินการฟ้องร้องอย่างจริงจัง
ทำให้มีผู้ติดต่อเข้าชำระหนี้มากขึ้น” ปลัด ศธ. กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:00 น.