อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562

5099

ตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย – รับย้ายครู  พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากการจัดสรรปีงบประมาณ 2562)

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย-รับ ย้ายครู ของแต่ละจังหวัด พ.ศ. 2562 มาฝากทุกท่านครับ โดยข้อมูลชุดนี้ได้นำมาจาก หนังสือแจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 ของสพฐ.

ข้อมูลตำแหน่งว่างนี้สามารถนำไปบรรจุครูผู้ช่วยในกรณีที่สอบแข่งขัน ทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษ รวมถึงการย้ายหรือรับย้ายข้าราชการครู โดยไม่นับรวมตำแหน่งว่างเพื่อใช้บรรจุทุนต่างๆ ซึ่งข้อมูลอาจมีการคลาดเคลื่อนตามการย้ายเข้า-ออกของคุณครูในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาฯครับ (โดยตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตจึงขอนำข้อมูลชุดนี้มาจัดทำให้ทุกท่านได้ดูง่ายขึ้นโดยผ่านการรวมรวบข้อมูลของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะขออนุญาตรวบรวมเฉพาะเขตพื้นที่ในระดับประถมศึกษาที่มีการระบุเขตพื้นที่การศึกษาชัดเจนเท่านั้น ส่วนเขตพื้นที่ระดับมัธยมศึกษาขอจัดเรียงแยกต่างหากนะครับ

อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562
อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครูอัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครูตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562
อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562
อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครูอัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครูแต่ละจังหวัด 2562
อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562
อัตราว่างครูตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครูตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562
อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562
อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครูแต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครูแต่ละจังหวัด 2562
อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562
อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครูอัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครูอัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562
อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครู ตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562
อัตราว่างครูตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562 อัตราว่างครูตำแหน่งว่างครู อัตราเกษียณครู แต่ละจังหวัด 2562

สำหรับข้อมูลอื่นๆท่านสามารถตรวจสอบ ตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย – รับย้ายครู ได้จากข้อมูลจาก หนังสือ สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562

คลิกที่นี่!!

ขอขอบคุณที่มาจาก  สพร.สพฐ.

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม