ด่วนที่สุด  สพฐ. ให้ เขตพื้นที่ ใช้ อัตราว่างจากการเกษียณ พ.ศ. 2562  ที่เหลือจากการบรรจุ  ครูคืนถิ่น   สรรหา  และบรรจุแต่งตั้งได้  ตามเกณฑ์ของ  ก.ค.ศ. 

1846

ด่วนที่สุด  สพฐ. ให้ เขตพื้นที่ ใช้ อัตราว่างจากการเกษียณ พ.ศ. 2562
ที่เหลือจากการบรรจุ  ครูคืนถิ่น   สรรหา  และบรรจุแต่งตั้งได้
ตามเกณฑ์ของ  ก.ค.ศ.

สวัสดีครับ   ครูอัพเดตดอทคอม   มีข่าวความเคลื่อนไหว   เกี่ยวกับ  อัตราว่างจากการเกษียณ พ.ศ. 2562
ที่เหลือจากการบรรจุ  นักศึกษาทุนโครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น)  พ.ศ.2562  มาฝากครับ
ตาม ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว 6919   สพฐ. แจ้งให้ เขตพื้นที่ ใช้ อัตราว่างจากการเกษียณ พ.ศ. 2562  ที่เหลือ
จากการบรรจุ  ครูคืนถิ่น   สรรหา  และบรรจุแต่งตั้งได้   ตามเกณฑ์ของ  ก.ค.ศ.   ดังรายละเอียดครับ

 

 

ด่วนที่สุด  สพฐ. ให้ เขตพื้นที่ ใช้ อัตราว่างจากการเกษียณ พ.ศ. 2562  ที่เหลือจากการบรรจุ  ครูคืนถิ่น   สรรหา  และบรรจุแต่งตั้งได้  ตามเกณฑ์ของ  ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด  สพฐ. ให้ เขตพื้นที่ ใช้ อัตราว่างจากการเกษียณ พ.ศ. 2562  ที่เหลือจากการบรรจุ  ครูคืนถิ่น   สรรหา  และบรรจุแต่งตั้งได้  ตามเกณฑ์ของ  ก.ค.ศ.

 

จากหนังสือที่แจ้ง  เขตพื้นที่  คาดว่าในเขตพื้นที่ที่มีอัตราตราว่างเหลือ   คงจะมีการ สรรหา  เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ในเร็วๆนี้  ท่านใดรอสอบอยู่เตรียมตัวให้พร้อมครับ

 

ขอขอบคุณที่มา  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  สพฐ.