การจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักเขตพื้นที่การศึกษา

1953

 

อัตราว่าง
อัตราว่าง

การจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักเขตพื้นที่การศึกษา

หนังสือเพิ่มเติม

หนังสือ สพฐ. (ว7648ลว.25ธ.ค.62)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2(ก)-ข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แนวปฏิบัติ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงาน

ขอบคุณที่มาข่าวจาก  สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ