อาจารย์ผู้ชำนาญ ด้านเทคโนโลยี สสวท. โพสต์ขอให้คุณครูเปิดใจรับโค้ดดิ้ง

1455

อาจารย์ผู้ชำนาญ ด้านเทคโนโลยี สสวท. โพสต์ขอให้คุณครูเปิดใจรับโค้ดดิ้ง

 

สวัสดีครับ ครูอัพเดตได้พบกับโพสต์ของ อาจารย์ผู้ชำนาญ ด้านเทคโนโลยี สสวท. โพสต์ขอให้คุณครูเปิดใจรับโค้ดดิ้ง
วิทยาการคำนวณเป็นวิชาใหม่ อยากให้คุณครูลองเปิดใจดูก่อน 💬
อ. ทัศนีย์ กรองทอง
ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี สสวท.

📻😍 IPST Podcast 📱 EP.5 ทำไมหนูต้องเรียน Coding 🖥
.
📻 Spotify 👉https://open.spotify.com/episode/2yJF5XUfLM00aBwdt7xwJj
📻 Sound Cloud 👉 https://soundcloud.com/ipst/ipst-podcast-ep05
.
แฟนเพจหลายๆ ท่านคงได้ยินคำนี้ในช่วงนี้บ่อยมาก ซึ่ง สสวท. ได้ปรับปรุงหลักสูตรดีๆ ให้เด็ก ๆ เรียน Coding ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Computing Science (CS) ตั้งแต่ปี 2560

.
วันนี้มารู้จัก Coding ให้มากขึ้น โดย IPST Podcast EP. 5 มีแขกรับเชิญพิเศษ คือ
👩‍🏫 อ.ทัศนีย์ กรองทอง ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี สสวท.
👨‍🏫 อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
.
🎲 เรียน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged 🎲
🎲 ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 -3 การเรียน coding จะเน้นกระบวนการคิด การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การคิดอย่างเป็นขั้นตอน มากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน สามารถจัดกิจกรรมโดยใช้บัตรคำสั่ง เกม
🎲 ในระดับสูงขึ้นจะเริ่มมีกิจกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ฟรี เป็นบล็อกคำสั่งไม่เน้นไวยากรณ์ เน้นการฝึกตรรกะ และในระดับชั้นที่สูงขึ้นสามารถใช้โปรแกรมอื่นได้ตามความเหมาะสม เช่น Python

.
💻 Coding ลดความเหลื่อมล้ำ 💻
💻 ทักษะการคิดเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับอนาคต การนำวิทยาการคำนวณมาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560 เป็นการลดช่องว่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่เช่นนั้นจะมีเฉพาะนักเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจึงจะได้เรียน แน่นอนว่าในระดับที่สูงขึ้นต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือ แต่ครูสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน ให้มีการผสมผสานระหว่างกิจกรรม Unplugged และการเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์

.
💬 เรียน Coding เพื่อฝึกทักษะการคิด 💬
💬 Coding เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน การคิดโดยใช้เหตุผลเป็นทักษะสำคัญในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือ ประกอบอาชีพใดก็ตาม เช่น อาชีพศิลปินต้องมีการแสดงผลงาน ต้องมีการคิดวิเคราะห์ว่าจะจัดงานอย่างไร ไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพโปรแกรมเมอร์เท่านั้น นอกจากนี้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การคิดอย่างมีตรรกะ เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูล การรู้ดิจิทัล หรือรู้เท่าทันโลกออนไลน์ (Digital Literacy)

.
📘 อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ 📘
👨‍🏫 ครูสามารถศึกษาได้จากคู่มือครู และนอกจากนี้ครูสามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรออนไลน์ของ สสวท. ได้ที่https://teacherpd.ipst.ac.th/
👩‍👩‍👦 พ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถดูกิจกรรมต่างๆ ได้จากหนังสือเรียน สสวท. สนใจหนังสือเรียน สสวท. สามารถติดต่อได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔸 ระดับประถมศึกษา จำหน่ายโดย องค์การค้าของ สกสค.
www.suksapan.or.th (02-514-4007 และ 02-514-4033 ต่อ 516-7)
🔸 ระดับมัธยมศึกษา จำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.chulabook.com (02-255-4433 และ 086-323-3704)
🔸 สำนักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สสวท.
http://bookstore.ipst.ac.th (02-392-4021 ต่อ 3102)
📘📘📘📘📘📘📘

.
📖 ท่านที่สนใจอ่านบทความเกี่ยวกับการเรียนวิทยาการคำนวณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ “วิทยาการคำนวณ ไม่ได้ยากอย่างที่เข้าใจผิด” โดย ดร.ชลิตา ธัญญะคุปต์ นักวิชาการ สสวท. ที่https://mgronline.com/science/detail/9610000128908 📖
#IPSTThailand #สสวท #coding #หนังสือเรียน #หนังสือเรียนคุณภาพ#AR #QR
.
📖 หลักสูตรใหม่เมื่อปี 2560 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เรียกว่าวิชา วิทยาการคำนวณ หรือ computing science ซึ่งมี coding อยู่ในองค์ประกอบวิชานี้ 📖
.
ฟัง IPST Podcast 📻 ทุก EP ย้อนหลัง ได้สะดวกผ่านแอพ Spotify หรือ Sound Cloud
.
Spotify 👇
https://open.spotify.com/show/3kyYbebgW5oVRCYo61GSTn
.
Sound Cloud 👇
https://soundcloud.com/ipst
.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 

อาจารย์ผู้ชำนาญ ด้านเทคโนโลยี สสวท. โพสต์ขอให้คุณครูเปิดใจรับโค้ดดิ้ง
อาจารย์ผู้ชำนาญ ด้านเทคโนโลยี สสวท. โพสต์ขอให้คุณครูเปิดใจรับโค้ดดิ้ง

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่  ครูอัพเดตดอทคอม