อาชีพครู ในอดีต และปัจจุบัน  ความเหมือนที่แตกต่าง

8996

อาชีพครู ในอดีต และปัจจุบัน  ความเหมือนที่แตกต่าง

สวัสดีครับ   ครูอัพเดตดอทคอม   มีสิ่งดีๆมานำเสนอเช่นเคยครับ  จากสภาพปัจจุบันวงการศึกษาในประเทศไทย
รู้สึกว่าจะมีแต่ความไม่แน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้ในทุกวันเวลา ทุกชั่วโมง  นาที  แอดมิน จึงหวนคิดถึงเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน ว่ามีอะไรที่เหมือน หรือแตกต่างกับปัจจุบันนี้บ้าง ในการประกอบ อาชีพครู

อาชีพครู
อาชีพครู

โดยที่แน่นอนที่สุดคือ อาชีพครู คือ วิศกรในการสร้างคน  การมุ่งเน้นพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ มีทักษะ  เป็นคนดี
เพื่อพัฒนาประเทศชาติ  และนี่คือความเหมือนกันของ อาชีพครู ในทุกยุคทุกสมัย

ในส่วนที่มีความแตกต่างนี้ ครูอัพเดตดอทคอม  ขอนำเสนอเป็นตารางเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนครับ..

ครูในอดีต ครูในปัจจุบัน
การผลิตครู เรียน 4  ปี  เรียน 5 ปี (มีเรียน 4 ปีบางหลักสูตร )
บทบาทครู เนื้อหาอยู่กับครู  ครูเป็นศูนย์กลาง
ความรู้ต่างๆ (ครูคือแม่พิมพ์)
เนื้อหาอยู่กับสื่อต่างๆ  ครูคือผู้คอย
อำนวยความสะดวก การในการเรียนรู้
เตรียมสื่อ  อุปกรณ์ (ครูคือโค้ช)
สื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน   กระดานดำ คอมพิวเตอร์  ทีวี  กระดานไวท์บอร์ด
แท็ปเล็ต  ชุดทดลอง ชุดฝึกทักษะ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (คิดส์ไบร์ ,ไมโครบิต) หนังสือเรียน ฯลฯ
กิจกรรมการเรียนรู้ อ่าน เขียน  คัด  ท่องจำ เป็นหลัก ลดการท่องจำ  เรียนรู้ออนไลน์
ชมวีดีทัศน์   เรียนสื่อ DLIT/TV
ใช้มือถือ  แท็ปเล็ต  คอมพิวเตอร์
ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้
ความสัมพันธ์นักเรียนกับครู เคารพ  อ่อนน้อม  เชื่อฟัง  เกรงกลัว ครูคือเพื่อน (ส่วนมากมัธยม)
มีความเป็นตัวเองไม่ค่อยเชื่อฟัง
(ด้านพฤติกรรม)  แข็งกระด้าง(บางคน)  คอยจับผิด (แอบถ่ายคลิป)
เด็กบกพร่องการเรียนรู้ เด็กพิการ (ร่างกายชัดเจน) เด็กบกพร่องฯมีอยู่  9   แบบ
ความสัมพันธ์ผู้ปกครองกับครู ให้ความเคารพยำเกรงครู
เจอกันผู้ปกครองยิ้มไหว้ทักทายก่อน
ผู้ปกครองมักใช้socialมากกว่าถามครูโดยตรง   ครูคือผู้บริการ
เจอกันครูยิ้มไหว้ทักทายก่อน
งานเอกสาร แผนการสอน   ตรวจการบ้าน
ธุรการชั้น
แผนการสอน   ตรวจการบ้าน
ธุรการชั้น   SAR  เล่มรายงานการอบรม   เอกสารรายงานข้อมูลเขต
ID แพลน   เอกสารวิทยฐานะ
วิจัยในชั้นเรียน
ตำแหน่งครูในโรงเรียน ครู  ครูใหญ่ ผอ.   ครูประจำการ     ครูธุรการ
ครูพนักงานราชการ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ   ครูขั้นวิกฤติฯ

 

แต่อย่างไรก็ตาม  แม้สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา   แต่ขอให้คุณครูทุกท่าน  อย่าได้ท้อนะครับ ครูอัพเดตดอทคอม
ขอเป็นกำลังใจ  ไม่ว่าระบบจะเป็นอย่างไร   การที่ได้อบรมสั่งนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้  ก็คือ  สุดยอดครู   แล้วครับ

สำหรับข้อมูลที่นำเสนอ  ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  ยังมีอีกหลายเรื่องที่แอดมินอาจมองข้าม  คุณครูท่านใด
ที่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ก็นำเสนอมาได้ครับ   ผ่านทาง เพจ ครูอัพเดตดอทคอม