Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อาชีวะจี้โละเงื่อนไข! สกัดคนไร้ตั๋วครูสอบบรรจุครูผู้ช่วย

Advertisement

อาชีวะจี้โละเงื่อนไข! สกัดคนไร้ตั๋วครูสอบบรรจุครูผู้ช่วย

เพิ่มเพื่อน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติเห็นชอบยกเว้นให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านอาชีวศึกษาได้นั้นจากการเปิดสอบครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ผ่านมาประสบปัญหาอย่างมาก เพราะติดเงื่อนไขของคุรุสภาที่ต้องประกาศสอบไปก่อน ถ้าไม่มีผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาสมัครหรือไม่มีใครสอบได้ จึงจะขออนุญาตเปิดสอบสำหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ซึ่งต้องใช้เวลานานขณะที่วิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว จึงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการจ้างครูสอนไปก่อน

Advertisement

Advertisement

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สอศ.เตรียมเสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการคุรุสภายกเลิกเงื่อนไขดังกล่าว โดยอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้เลยโดยไม่ต้องรอ ซึ่งยืนยันว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนดให้ต้องมีการสอบทั้งวิชาครูและวิชาชีพอยู่แล้ว หากคุรุสภาช่วยเปิดช่องให้ตามข้อเสนอดังกล่าวจะทำให้ สอศ.ได้คนเก่งวิชาชีพมาเป็นครูมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครูที่มาสอนก็ไม่มีใบอนุญาตฯ เช่นกัน.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 มิ.ย. 2559

You might also like