อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ล่าสุด 15 มีนาคม 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เช็คที่นี่

372

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ล่าสุด 15 มีนาคม 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เช็คที่นี่

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ล่าสุด 15 มีนาคม 2566 วิธีการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ท่านสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและวธีการตรวจสอบ โดยเช็คที่นี่ จากวิธีการด้านล่าง

advertisement

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ล่าสุด 15 มีนาคม 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่
อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566 ล่าสุด 15 มีนาคม 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566 ล่าสุด โครงการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 มีประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตน จำนวน 495,035 ราย และผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ จำนวน 172,097 ราย

โดยการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2566 (62 วัน) โดยดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง คือ

1. อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ล่าสุด ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือ

2. ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนสำหรับผู้ต้องการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566  สามารถตรวจสอบได้จาก

-ธนาคารออมสิน
-ธนาคารกรุงไทย
-ธนาคาร ธ.ก.ส.
-สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
-ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือ
-ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ล่าสุด 15 มีนาคม 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่
อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566ล่าสุด 15 มีนาคม 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566 ล่าสุด ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th.

advertisement

ปัญหาที่พบอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ล่าสุด 15 มีนาคม 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่
อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566 ล่าสุด 15 มีนาคม 2566 ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ เช็คที่นี่

ผู้ขออุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566 ล่าสุด ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th แต่ หาปุ่มอุทธรณ์ไม่เจอ สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1.ที่หน้าผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หากท่านเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้กดที่ปุ่ม “ผลการตรวจสอบ”

2.เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้า ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ให้กรอกข้อมูล ที่กำหนดตามแบบฟอร์มและที่สำคัญที่สุดคือ ข้อมูลหลังบัตรประชาชน” ตรงช่องรหัสเลเซอร์ ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดยืนยันตัวตน

advertisement

3. จากนั้นจะเข้าสู่ หน้าต่างอุทธรณ์ ให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่กำหนดตามแบบฟอร์ม

ขอบคุณข้อมูลจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง หนังสือมอบอำนาจยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566