อ่านด่วนที่นี่!! ก.ค.ศ. เตรียมหลักเกณฑ์ประเมินคงวิทยฐานะ หากประเมินไม่ผ่าน 4 ครั้ง“ให้ออกจากราชการ”

355

เมื่อเร็วๆนี้ ณ
ห้องประชุมสำนักงาน ก.ค.ศ.,
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจเยี่ยมและรับฟังแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงาน
ก.ค.ศ. โดยมี
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ได้นำเสนอผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา
และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ


การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการคงวิทยฐานะ

คือ

        13/2556 (ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์),
17/2552
(หลักเกณฑ์ฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ), 10/2554
(สำหรับวิทยฐานะชำนาญการและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในพื้นที่ จ.ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส สงขลา (เฉพาะ 4 อำเภอ))

         ซึ่งเน้นไปที่การประเมินวิทยฐานะและการคงวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA) ที่จะกำหนดให้มี
การประเมินดำรงวิทยฐานะ
(มาตรา 55)
โดยจะให้ผู้บังคับบัญชาประเมินทุกปีใน 2 ด้าน
คือ วินัยและคุณธรรม และการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA1)
หากไม่ผ่านการประเมินครั้งแรก จะให้พัฒนาตนเองก่อน แต่หากครั้งที่
2 ไม่ผ่าน

ให้งดเงินวิทยฐานะ, ครั้งที่ 3
ให้งดเลื่อนเงินเดือน และครั้งที่ 4
ให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 110 (6)


ที่มา : ข่าวสำนักรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ