อ่านที่นี่… การใช้ ปฏิบัติราชการแทน และ รักษาราชการแทน

12215
อ่านที่นี่... การใช้ ปฏิบัติราชการแทน และ รักษาราชการแทน
อ่านที่นี่… การใช้ ปฏิบัติราชการแทน และ รักษาราชการแทน

อ่านที่นี่… การใช้ ปฏิบัติราชการแทน และ รักษาราชการแทน

advertisement

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสาระน่ารู้มาฝากครับ   ด้วยในช่วงนี้มีการประกาศรับสมัคร   และประกาศผลการคัดเลือก ท่านผู้บริหารในระดับต่างๆ  มากมาย หลายตำแหน่ง  ไม่ว่าจะเป็น   รอง ผอ.สถานศึกษา   ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.สพท.  และ ผอ.สพท.  ซึ่งในการบริหารจะมีการใช้คำว่า  ปฏิบัติราชการแทน และ รักษาราชการแทน

ซึ่งพบบ่อยครั้งในการ ออกหนังสือราชการครับ  ทางทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม  จึงทำการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้  ปฏิบัติราชการแทน และ รักษาราชการแทน  โดยขอสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับคำ 2 คำนี้ดังนี้

1.การใช้ ปฏิบัติราชการแทน
         ใช้เมื่อ  ผู้มีอำนาจในการปฎิบัติหน้าที่ มอบอำนาจที่ตนมีอยู่  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือหลายเรื่อง
ให้บุคคลอื่นปฎิบัติแทน  เช่น  ผอ.โรงเรียน   มอบอำนาจให้  รอง ผอ.โรงเรียน  ปฏิบัติงานด้าน วิชาการ
ในการลงนามในคำสั่ง หรือประกาศที่เกี่ยวข้องก็จะมีข้อความ  “ปฎิบัติราชการแทน” (มาตรา 38-40)

advertisement

2. การใช้ รักษาราชการแทน
         ใช้เมื่อ  กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนั้น  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ตาม พรบ. กำหนดให้
ผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด เข้าไป รักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้น โดยมี อำนาจหน้าที่เช่นเดียว
กับผู้ซึ่งตนแทน  เช่น  ผอ.โรงเรียน   เกษียณอายุราชการ  แต่งตั้งให้ ครูคนใดคนหนึ่งในโรงเรียน
“รักษาราชการแทน ” (มาตรา 41-50)

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ  กับสาระดีๆที่นำมาฝากในวันนี้ครับ  หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

advertisement

 

อ้างอิงตาม
1.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2.พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไข  (ฉบับที่ 8)พ.ศ. 2553