Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายครู สังกัด สพฐ.

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559) ที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ทำการสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาให้ทุกท่านได้รับทราบกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

You might also like