Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อ่านที่นี่! รัฐบาลแนะแนวปฏิบัติ การประดับพระบรมฉายาลักษณ์

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ฯ (ศตส.) ได้แนะนำแนวทางปฏิบัติ เรื่องการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อความเข้าใจเป็นแนวทางร่วมกันดังนี้

Advertisement

การประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายนอกอาคาร ขอให้ใช้ภาพสีเช่นเดิมที่เคยประดับ (ไม่ใช้ภาพขาวดำหรือภาพย้อมสีหม่น) แต่ให้ผูกผ้าขาวดำประดับใต้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ให้ถูกต้อง งดงาม โดยให้แถบผ้าสีดำอยู่บนผ้าสีขาว และแถบผ้าต้องไม่อยู่บริเวณเหนือพระพักตร์ของพระองค์ท่าน  รวมทั้งควรประดับแยกส่วนกับพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ภายในอาคาร ให้ประดับไว้ดุจเดิม ไม่ต้องปลดลง  และหากมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอยู่คู่กัน ให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 10 บริเวณตรงกลางระหว่างทั้งสองพระองค์ โดยให้พระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 10 ต่ำกว่าพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ ประมาณ 10 เซนติเมตร

Advertisement

ขอให้ทุกหน่วยงาน ทั้งราชการ และเอกชน ได้ยึดถือตามคำแนะนำเพื่อปฏิบัติร่วมกันดังกล่าวข้างต้นให้ถูกต้องเหมาะสม

ที่มา http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=152205&filename=prd

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

You might also like