Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อ่านที่นี่!! สพฐ. ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

Advertisement

0

ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ PPT (ไฟล์ PDF) ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ เพื่ออ่านทั้งหมดด้านล่างครับ

Advertisement

(ไฟล์ PPT) ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

ที่มา : สทศ. สพฐ.