Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อ่านที่นี่!! หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้ารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

Advertisement

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้ารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังนี้

อ่านหลักเกณฑ์ได้ที่นี่>> 


Advertisement

You might also like