อ่านฟรี หนังสือออนไลน์ 50 ปี สสวท. รวบรวมบทความ แนวคิด วิสัยทัศน์เข้มคมทรงคุณค่า

640

อ่านฟรี หนังสือออนไลน์ 50 ปี สสวท. รวบรวมบทความ แนวคิด วิสัยทัศน์เข้มคมทรงคุณค่า

อ่านฟรี หนังสือออนไลน์ 50 ปี สสวท. รวบรวมบทความ แนวคิด วิสัยทัศน์เข้มคมทรงคุณค่า
อ่านฟรี หนังสือออนไลน์ 50 ปี สสวท. รวบรวมบทความ แนวคิด วิสัยทัศน์เข้มคมทรงคุณค่า

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จัดทำหนังสือ 50 ปี สสวท. รวบรวมบทความ แนวคิด วิสัยทัศน์เข้มคมทรงคุณค่า เผยแพร่ให้อ่านออนไลน์ฟรีที่ https://50th.ipst.ac.th/ipst50thbook หรือชมสรุปการบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ ทันโลกการศึกษาตอบโจทย์รับมืออนาคตได้ที่ https://50th.ipst.ac.th/talk-and-panel-discussion

อ่านออนไลน์ฟรีที่>> https://50th.ipst.ac.th/ipst50thbook

ชมสรุปการบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ ทันโลกการศึกษาตอบโจทย์รับมืออนาคตได้ที่ https://50th.ipst.ac.th/talk-and-panel-discussion

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมครูออนไลน์ฟรี สสวท. หลักสูตร การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Questioning in Science Classroom)