อ่านอย่างน้อยวันละ 15 นาที  นโยบาย  รณรงค์ สร้างนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กไทย ของ ศธ.

3146
อ่านอย่างน้อยวันละ 15 นาที  นโยบาย  รณรงค์ สร้างนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กไทย ของ ศธ.
อ่านอย่างน้อยวันละ 15 นาที  นโยบาย  รณรงค์ สร้างนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กไทย ของ ศธ.

อ่านอย่างน้อยวันละ 15 นาที  นโยบาย  รณรงค์ สร้างนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กไทย ของ ศธ.

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ  ตามที่ แฟนเพจ ศธ.360 องศา  
เผยแพร่ ภาพและข้อความ เกี่ยวกับ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายรณรงค์ สร้างนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กไทย “อ่านอย่างน้อยวันละ 15 นาที ช่วยอะไรได้เยอะ” ดังนี้ครับ

– การอ่านหนังสือ 15 นาที ไม่ทำให้กล้ามเนื้อตาล้าเท่ากับการจ้องมองหน้าจอในเวลาที่เท่ากัน
– 15 นาทีทุกวัน ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได้โดยไม่ยัดเยียดจนเกินไป
– การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง 15 นาทีทุกวัน ช่วยสร้างคลังคำศัพท์ให้เด็กและกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างกันได้อีกด้วย
– การอ่านหนังสือให้เด็กฟังวันละ 15 นาที ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา การเรียนรู้ และความเข้าใจในสิ่งรอบตัวที่ดีขึ้นแก่พวกเขาได้

– การอ่านหนังสือแบบรูปเล่ม 15 นาที ยังช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความจำ และผลการเรียนที่ดีขึ้น
– 15 นาทีนั้น มากพอที่จะช่วยให้สมองได้ออกกำลัง ผ่านการซึมซับข้อมูลใหม่ ๆ เข้าตัว
– การอ่าน 15 นาที ช่วยคลายเครียดให้เด็กได้มากกว่าการเล่นเกมส์ในเวลาที่เท่ากัน
– เด็ก ป.1 ที่อ่านหนังสือวันละ 15 นาทีทุกวัน จะได้เรียนรู้ถึง 5.7 ล้านคำเมื่อจบ ป.6

 

อ่านอย่างน้อยวันละ 15 นาที  นโยบาย  รณรงค์ สร้างนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กไทย ของ ศธ.
อ่านอย่างน้อยวันละ 15 นาที  นโยบาย  รณรงค์ สร้างนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กไทย ของ ศธ. (ภาพจาก ศธ. 360 องศา)

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  และอ่านต่อที่  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.360 องศา)