Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“อ.ปิง ดาว้องก์” จวกยับข้อสอบO-NET กำกวม

Advertisement

“อ.ปิง ดาว้องก์” ติวเตอร์ชื่อดังจวกยับ การเฉลยข้อสอบ O-net วิชาสังคมศึกษา ขัดแย้งกับตำราเรียน

เพิ่มเพื่อน

     อ.ปิง ดาว้องก์ หรือ อาจารย์ กิติวุฒิ เจริญศิริวัฒน์ ติวเตอร์ชื่อดัง ออกมาพูดถึงกรณีการเฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นม.6 ได้ขัดแย้งกับตำราหนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการตรวจสอบแล้ว โดย อ.ปิง ออกมาชี้แจงสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Davance FC ซึ่งผลคะแนนดังกล่าวส่งผลต่อคะแนนของเด็กแอดมิดชั่นในปี2559 มากสุดถึง90คะแนน

Advertisement

     โดยอ.ปิงยังชี้แจงต่ออีกว่า ข้อสอบในวิชาสังคมศึกษามีหลายข้อกำกวม สามารถเลือกข้อที่ถูกได้ทุกข้อ โดยขั้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ตอบ ตัวอย่างเช่น

ข้อ.58 คำถาม ชนชาติใดใช้ระบบการเกณฑ์ทหารเป็นชาติแรก คำตอบของสทศ.คือ ข้อ3 โรมัน” แต่จากหนังสือเรียนระบุไว้คือ “สปาต้า ชนชาติ กรีก”

ข้อ.63 คำถาม ข้อใดเป็นสนธิสัญญาการค้าฉบับแรก ระหว่างไทยกับประเทศในตะวันตก ในหนังสือเรียนระบุไว้ชัดเจนว่า “สนธิสัญญาเบอร์นี” แต่คำตอบของสทศ.คือ “สนธิสัญญาเบาว์ริง”

Advertisement

ข้อ72. คำถาม ข้อที่ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดสึนามิ คำตอบคือ “การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในมหาสมุทร” แต่ในหนังสือเรียนระบุการเกิดสินามิไว้หลายองค์ประกอบ เช่น การปะทุของภูเขาไฟบนเกาะหรือใต้ทะเล,การพุ่งชนของอุกกาบาตขนาดใหญ่และการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเล แต่ในคำถาม ถามว่าข้อใด “ไม่ใช่” ซึ่งขัดแย้งกับคำตอบในหนังสือเรียน

ข้อ85. คำถาม ผลของการเปิดเสรีทางการค้าต่อไทยคือข้อใด คำตอบคือ2ข้อ ได้แก่ “เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ”และ”ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” แต่คำตอบตามที่หนังสือระบุไว้ คือถูกทุกข้อ

     โดย อ.ปิง อ้างว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการตรวจสอบหนังสือเรียนทุกสำนักพิมพ์แล้ว สำหรับการออกมาพูดถึงประเด็นนี้ จุดประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดการอ้างอิงที่ถูกต้อง มีการเรียนการสอนที่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนในรุ่นต่อไปมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก Davance FC

ที่มา : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 17.38 น.

You might also like