ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล

6403
ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล
ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล สำหรับ เรียนรู้ทางไกล เรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ทางไกล เรียนออนไลน์ผ่าน DLTV มาฝากคุณครู และผู้ปกครองทุกท่าน ซึ่ง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
DLTV ได้เผยแพร่

6 ช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล
ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล

การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563 สำหรับให้นักเรียนได้เข้าเรียนรู้ ดังภาพต่อไปนี้

ซึ่งุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล มีดังนี้
1.ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51
2. ทีวีดาวเทียม Ku-Band
3. ทีวีดาวเทียม C-Band
4. www.dltv.ac.th
5. Mobile Application :DLTV
6. Youtube : DLTV1 – DLTV 12

ส่วนรายชื่อช่องทีวีดาวเทียมระบบ C-Band เพื่อการศึกษา จะออกอากาศตามภาพเลยค่ะ
โดยช่องสัญญาณ ทีวีดาวเทียม ระบบ C-Band (จานตะแกรง) ชั้นอนุบาล1 -3 ช่องที่  337-339 ตามลำดับ ,ชั้น ป.1 -ป.6 ช่องที่  340-345 ,ชั้น ม.1 -3 ช่องที่  346-348 ตามลำดับ , ชั้น ม.4 -6 ช่องที่  349-351 ตามลำดับ  ดังนี้

ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล
ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล

และรายชื่อช่องทีวีดาวเทียมระบบ KU-Band เพื่อการศึกษา ก็จะออกอากาศตามภาพเลยค่ะ
ช่องสัญญาณ ทีวีดาวเทียม ระบบ KU-Band (จานทึบ) ชั้นอนุบาล1 -3 ช่องที่  195-197 ตามลำดับ ,ชั้น ป.1 -ป.6 ช่องที่  186-191 ,ชั้น ม.1 -3 ช่องที่  192-194 ตามลำดับ , ชั้น ม.4 -6 ช่องที่  198-200 ตามลำดับ

ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล
ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล

ในส่วนของทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ก็จะมีรายการแบ่งตามระดับชั้นดังภาพเช่นกันค่ะ
โดยช่องสัญญาณ ระบบ ทีวีดิจิทัล ชั้นอนุบาล1 – ม.3 ช่องที่  37-51 ตามลำดับ

ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล
ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ เว็บไซต์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
DLTV ที่ได้เผยแพร่ ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล ในครั้งนี้นะคะ และหวังว่า บทความ ุ6 ช่องทาง การรับชม การเข้าเรียน ทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV รายชื่อ ช่องทีวีดาวเทียม ช่องทีวีดิจิทัล จะมีประโยชน์กับคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ