วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาเกณฑ์การย้ายครู 2565 คุณสมบัติการเขียนย้ายครู ปรับปรุงใหม่ เกณฑ์การเขียนย้ายครู 2565เขียนได้ 2 ครั้ง ต่อปี

เกณฑ์การย้ายครู 2565 คุณสมบัติการเขียนย้ายครู ปรับปรุงใหม่ เกณฑ์การเขียนย้ายครู 2565เขียนได้ 2 ครั้ง ต่อปี

มาแล้ว หลักเกณฑ์ และ วิธีการย้าย ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2565 ว 18/2565 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่านเมื่อเร็วๆนี้ได้มีข่าวเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายครูแบบใหม่ ซึ่งเป็น ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2565 โดยครูอัพเดตจะสรุป เกณฑ์การย้ายครู 2565 คุณสมบัติการเขียนย้ายครู ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้คุณครูสามารถทำความเข้าได้ง่ายไว้ดังนี้ครับ

เกณฑ์การย้ายครู 2565 คุณสมบัติการเขียนย้ายครู ปรับปรุงใหม่ เกณฑ์การเขียนย้ายครู 2565เขียนได้ 2 ครั้ง ต่อปี

* การย้ายของคุณครูมี 3 แบบ ในกรณีที่คุณครูมีความประสงค์ที่จะย้ายสถานศึกษาจะมีรูปแบบในการเขียนย้ายอยู่ 3 กรณี ได้แก่ การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ และการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

* คุณสมบัติของคุณครูที่ย้าย กรณีปกติ เมื่อคุณครูมีความประสงค์ที่จะย้ายสถานศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ครบทุกข้อ ดังนี้

  1. จะต้องดำรงตำแหน้งครู (เป็นครู คศ.1-คศ.5) หรือ ถ้าเป็นครูผู้ช่วย ต้องผ่านการประเมินอย่างเข้ม และ มีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง ครู (คศ.1)

หมายเหตุ : จะต้องไม่ติดเงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้ง กรณีตัวอย่าง

ครู A ได้รับทุนครูคืนถิ่น โดยมีเงื่อนไขให้บรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในโรงเรียน AA เป็นเวลา 4 ปี อย่างนี้จะต้องรอครบ 4 ปี ตั้งแต่วันบรรจุแต่งตั้ง ถึงจะสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้

ครู B สอบบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ไม่ได้มีเงื่อนไขในบรรจุแต่งตั้งด้านเวลา อย่างนี้เมื่อครบ 2 ปี ผ่านการประเมินอย่างเข้มและแต่งตั้งเป็นครู (คศ.1) ก็จะสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้

2. ปฏิบัติงานในโรงเรียนปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน (2 ปี)

* รอบในการส่งคำร้องขอย้าย กรณีปกติ จะมีอยู่ 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ยื่นคำร้องเดือนมกราคม ให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 30 เม.ย.

Advertisement

รอบที่ 2 ยื่นคำร้องเดือนกรกฎาคม ให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.

หมายเหตุ : การพิจารณาจะพิจารณาเป็นรอบ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับพิจารณาในรอบที่ส่งเอกสารเดือนมกราคม ท่านจะต้องยื่นเอกสารใหม่ ในรอบเดือนกรกฎาคม

ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายครู ได้ที่นี่

* องค์ประกอบในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา จะปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งฯ ว 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร ว3/2564 ที่นี่

การย้ายกรณีพิเศษ ยื่นคำร้องได้ตลอด และให้เพิ่มเติมรายละเอียดเหตุของการย้ายให้ชัดเจนขึ้น และกำหนดให้ผู้ขอย้ายระบุอำเภอในจังหวัดที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ขอย้ายได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว โดยให้ สพท. ที่รับย้าย เป็นผู้พิจารณาสถานศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่ง และต้องดำเนินการนำเสนอ กศจ. พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 45 วัน

การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กำหนดเหมือนเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการฯ เดิมได้กระจายอำนาจให้ สพท. หรือส่วนราชการอื่นเป็นผู้พิจารณาย้ายได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ในกรณี ดังนี้

1. การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Advertisement

2. การย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา

3.การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

อ้างอิงข้อมูลจาก : ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2565 https://otepc.go.th/th/content_page/item/3992-7-2565.html

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments