วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ว29/2565 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ว29/2565 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

 

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ว29/2565 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว29/2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 29/2565)

1. ให้ยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. แนบท้ายเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

2. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ใหม่ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูในสถานศึกษา โดยการปลดล็อค เรื่อง การเรียงลำดับครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกระดับประถมศึกษา แต่สถานศึกษายังคงได้ครูครบวิชา ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาขนาดเล็กที่จะมีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาใหม่ได้ที่นี่

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ว29/2565 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ว29/2565 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาใหม่ได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รหัสสาขาวิชา วิชาเอก ที่ใช้กรอกในระบบ DPA 

แนวทางการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก รหัส 10 หลักของสถานศึกษา หรือโรงเรียน สำหรับสมัครระบบ dpa

Advertisement

dpa เข้าระบบ ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments