วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTเกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 หรือ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566

เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 หรือ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566

เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 หรือ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566

Advertisement

เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 หรือ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566

เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 หรือ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 หรือ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

สพฐ. แจ้งความคืบหน้าการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ล่าสุด ปี การศึกษา 2566 โดยเพจ ศธ.360 องศา เผยแพร่การประชุม เตรียมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการ ศึกษา 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายกิจกรรม) ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา วัน เวลา และสถานที่ในการจัดแข่งขัน โดยมีตัวแทนเจ้าภาพ ประกอบด้วย สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 ศูนย์การศึกษา พิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี รร.ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร.ร.อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณา ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบ และสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลป หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี (สพป.) รายละเอียด ศิลปหัตถกรรม นักเรียน จังหวัดเจ้าภาพ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71

เว็บไซต์หลักการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 : https://sillapa.net/

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 หรือ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย

ภาคเหนือ จังหวัด ตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด อุบลราชธานี

ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ภาคใต้ จังหวัด ชุมพร

กำหนดการจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 หรือ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย

Advertisement

ภาคเหนือ วันที่การจัดการแข่งขัน รอประกาศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่การจัดการแข่งขัน รอประกาศ

ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่การจัดการแข่งขัน รอประกาศ

ภาคใต้ วันที่การจัดการแข่งขัน รอประกาศ

อัพเดตล่าสุดเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ประเภทวิชาการ ศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2566
อัพเดตล่าสุดเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ประเภทวิชาการ ศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2566

อัพเดตล่าสุดเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ประเภทวิชาการ

<<ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ประเภทวิชาการ ที่นี่>>

อัพเดตล่าสุดเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 หนังสั้น

<<ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ประเภทหนังสั้นที่นี่>>

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566

เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 หรือ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยสนใจและฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด ที่เป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความสำเร็จของการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน โดยจากการจัดการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณะทำงานได้ลง พื้นที่ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการแข่งขัน พบว่า จากสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป มีหลาย กิจกรรมที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการพัฒนาต่อยอดสู่เส้นทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ จึงได้มีการพิจารณาและปรับปรุงเกณฑ์การประกวดกิจกรรมประเภทวิชาการ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาและเติมเต็มกิจกรรมการประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้มีความชัดเจนสอดคล้อง และเป็นปัจจุบัน

เรื่องที่น่าสนใจ : เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ล่าสุด 26 ก.ค. 2566

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอขอบคุณผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักวิชาการ ศึกษา ข้าราชการบำนาญ และคณะทำงาน ที่ได้ร่วมจัดทำเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี มีความสมบูรณ์ในเนื้อหาและรูปเล่ม สามารถนำ เกณฑ์การประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 มาใช้ในเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีต่อไป

อย่างไรก็ตามท่านสามารถตรวจสอบประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเป็นแนวทางจากลิงก์ด้านล่างครับ

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04188/ว625 คลิกที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
2 ประกาศการจัดงานฯ คลิกที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
3 ผู้ประสานงาน คลิกที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
4 เลื่อนการจัดงานฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิกที่นี่

 

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิ๊กที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิกที่นี่ รอเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปี2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments