เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ราชบุรี ภาคกลาง และภาคตะวันออก ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคกลาง เกียรติบัตร ระดับชาติ จังหวัดราชบุรี แข่งขันระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

715

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ราชบุรี ภาคกลาง และภาคตะวันออก ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคกลาง เกียรติบัตร ระดับชาติ จังหวัดราชบุรี แข่งขันระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ราชบุรี ภาคกลาง และภาคตะวันออก ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคกลาง เกียรติบัตร ระดับชาติ จังหวัดราชบุรี แข่งขันระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

advertisement

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ราชบุรี ภาคกลาง และภาคตะวันออก ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคกลาง เกียรติบัตร ระดับชาติ จังหวัดราชบุรี แข่งขันระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2566
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่70 ราชบุรี ภาคกลาง และภาคตะวันออก ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคกลาง เกียรติบัตร ระดับชาติ จังหวัดราชบุรี แข่งขันระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่70 ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2565 ที่ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ.2566

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่70 ราชบุรี ภาคกลาง และภาคตะวันออก ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคกลาง เกียรติบัตร ระดับชาติ จังหวัดราชบุรี แข่งขันระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

advertisement

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 15
2 คณิตศาสตร์ 19
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15
7 ศิลปะ-ดนตรี 51
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10
9 ภาษาต่างประเทศ 8
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15
11 คอมพิวเตอร์ 12
12 หุ่นยนต์ 8
13 การงานอาชีพ 18
14 ปฐมวัย 2
15 เรียนรวม – ภาษาไทย 17
16 เรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
17 เรียนรวม – การงานอาชีพ 12
18 เรียนรวม – ศิลปะ 21
19 เรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

 

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่70 ราชบุรี ภาคกลาง และภาคตะวันออก ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคกลาง เกียรติบัตร ระดับชาติ จังหวัดราชบุรี แข่งขันระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2565 เว็บไซต์หลัก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เจ้าภาพ สพป.ราชบุรี เขต 1 แข่งวันที่ 25-27 ม.ค. 2566 คลิกที่นี่