เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคใต้ 2565 พิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ได้ที่นี่

814

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคใต้ 2565 พิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ได้ที่นี่

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคใต้ 2565 พิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ที่ จังหวัดสตูล วันที่ 18-20 ม.ค.66 ได้ที่นี่

advertisement

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคใต้ 2565 พิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ได้ที่นี่
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคใต้ 2565 พิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ได้ที่นี่

สวัสดีครับ คุณครูทุกท่านสามารถค้นหาเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคใต้ 2565 และ พิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ที่ จังหวัดสตูล จัดการแข่งขันในวันที่ 18-20 ม.ค.66 ได้ที่นี่

ท่านสามารถพิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ที่ จังหวัดสตูล ระดับ สพป. ตามลิงก์ด้านล่างนี้ ครับ

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 15
2 คณิตศาสตร์ 20
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15
7 ศิลปะ-ดนตรี 51
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10
9 ภาษาต่างประเทศ 8
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15
11 คอมพิวเตอร์ 12
12 หุ่นยนต์ 8
13 การงานอาชีพ 19
14 ปฐมวัย 2
15 เรียนรวม – ภาษาไทย 17
16 เรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
17 เรียนรวม – การงานอาชีพ 12
18 เรียนรวม – ศิลปะ 21
19 เรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

 

advertisement

ท่านสามารถพิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ที่ จังหวัดสตูล ระดับ สพม. ตามลิงก์ด้านล่างนี้ ครับ

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 14
2 คณิตศาสตร์ 15
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 6
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 13
7 ศิลปะ-ดนตรี 48
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10
9 ภาษาต่างประเทศ 29
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12
11 คอมพิวเตอร์ 14
12 หุ่นยนต์ 8
13 การงานอาชีพ 18
14 เรียนรวม – ภาษาไทย 7
15 เรียนรวม – ศิลปะ 15
16 เรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 9

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับชาติ 2565 ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอิสาน) และ ภาคเหนือ เช็คผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ได้ที่นี่

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคใต้ เว็ปไซต์หลัก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ที่ จังหวัดสตูล วันที่ 18-20 ม.ค.66