เกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เรียนออนไลน์ เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

2339

เกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เรียนออนไลน์ เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ 2565 เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

เกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เรียนออนไลน์ เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่ อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ดี ๆ ได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้พัฒนาทักษะ ต่อยอดการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย

advertisement

เกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เรียนออนไลน์ เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่
เกียรติบัตรออนไลน์ 2565 เรียน ออนไลน์ เรียนฟรีหลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

ผ่านระบบ CMU MOOC ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาได้ตามความสนใจ เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัย เมื่อเรียนผ่านเกณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

วันนี้ทางทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม ขอยกตัวอย่างหลักสูตร เกียรติบัตรออนไลน์ 2565ดังนี้ครับ

จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น (รุ่นที่ 3) (The beginner’s counseling psychology)

จิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology) เป็นเนื้อหาวิชาหนึ่งในแขนงของจิตวิทยา ที่สำคัญ และจำเป็น โดยที่ผ่านมาการเรียนรู้ข้อนี้จะใช้เวลาสำหรับเนื้อหาที่เป็นความรู้ค่อนข้างมาก และอาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการบรรยายให้ความรู้ ทำให้การเรียนรู้เรื่องนี้หมดเวลาไปกับการให้ความรู้ แม้ว่าส่วนสำคัญจริงๆ น่าจะเป็นการฝึกทักษะในการเป็นผู้ให้การปรึกษาทางจิตวิทยา โดยหากมีสื่อการสอน หรือมีเนื้อหาที่สามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ก่อน หรือมีหลักสูตร Online ให้ผู้เรียนมีความรู้ก่อนก็จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทางหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโครงการที่จะจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษาสำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านจิตวิทยา และ บุคคลทั่วไป รวมไปถึงวางแผนที่จะให้มีหลักสูตรการฝึกทักษะการให้การปรึกษาทางจิตวิทยาให้เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมในอนาคต

การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและสร้างต้นแบบเสมือน (Computer-aided design and virtual prototyping)

เนื้อหาของรายวิชาประกอบด้วย การสร้างแบบจำลองชิ้นงาน 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการและเทคนิคในการสร้างแบบจำลอง การประกอบชิ้นงาน การสร้างแบบสั่งงานรวมเพื่อการผลิต การสร้างแบบแยกในการสั่งงาน และการสร้างภาพเหมือนจริง ร่วมถึงการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมของแบบจำลอง 3 มิติ

advertisement

เกียรติบัตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่
เกียรติบัตรออนไลน์ เรียน ออนไลน์ เรียนฟรีหลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี อบรมหลักสูตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครอบคลุม 01

ปัจจุบันประชาชนวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลโครงสร้างฐานประชากรพบว่าในปี 2564 นี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่พบบ่อย ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาจากความเสื่อมและชราภาพของร่างกาย กรรมพันธุ์ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมา ผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งจึงต้องใช้เวลาในช่วงที่เหลือของชีวิต เพื่อรักษาโรคและอยู่กับสภาพความเจ็บป่วย ซึ่งหลายภาวะทำให้คุณภาพชีวิตลดลง และเกิดข้อจำกัดในการดำเนินชีวิต รวมถึงต้องการการดูแลมากขึ้น

อบรมหลักสูตรออนไลน์เพิ่มเติม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ http://mooc.cmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-943855-56 ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอคุณข้อมมูลจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง 50 คอร์สเรียนออนไลน์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เรียนรู้ตลอดชีวิต Up-skill Re-skill ฟรี! จาก มช. ใครๆ ก็เรียนได้

คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่นี่

เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ คอร์สอบรมออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ จากระบบ PSUMOOC คลิกที่นี่