เขตพื้นที่เร่งชี้แจงการบรรจุ ผอ.-รองผอ.รร. ระหว่างรอผลคะแนนใหม่ จาก มศว

603

ตามที่มีการร้องเรียนว่า
ข้อสอบและเฉลยคำตอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2558
มีความคลาดเคลื่อน โดยทาง สพฐ.ได้มอบให้ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ไปตรวจสอบความถูกต้อง และทางสำนักทดสอบฯ
มศว ได้ยืนยันว่า พบความคลาดเคลื่อนจำนวน 6 ข้อ โดยเป็นข้อสอบ ผอ.สถานศึกษา
4 ข้อ และรอง ผอ.สถานศึกษา 2 ข้อ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2558 ที่ผ่านมา สพฐ.ได้เชิญ
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)มารับผลคะแนนใหม่
และได้มีการประชุมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้
บริหารสถานศึกษาแล้วที่โรงแรงปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ แต่ล่าสุดพบว่า มศว
ไม่สามารถส่งคะแนนใหม่ให้กับทางเขตพื้นที่ได้ทันตามกำหนด
จึงได้เพียงแต่ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการเท่านั้น

ล่าสุด มีความเคลื่อนไหวของเขตพื้นที่การศึกษาบางเขต
ได้เชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีฯ ในรอบแรก
เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว

ซึ่งก่อนหน้านี้ เลขาฯ กพฐ.
ได้ชี้แจงว่า หลังจากที่แต่ละเขตพื้นที่ได้รับคะแนนจาก มศว ไปแล้ว
แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการ
เพราะอำนาจการบรรจุแต่งตั้งเป็นของเขตพื้นที่ฯ ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ โดยส่วนกลางจะไม่ลงไปในรายละเอียด
หรือจะไปสั่งการว่าต้องเรียงลำดับคะแนนใหม่หรือไม่
เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นเชิงกฎหมาย 

ส่วนผลการดำเนินการของแต่ละเขตพื้นที่ จะเป็นแนวทางเช่นไรนั้น
คงต้องรอผลคะแนนจากทาง มศว ซึ่งทราบว่าจะดำเนินการตรวจใหม่ทุกคน
และจะจัดส่งไปยังแต่ละเขตพื้นที่ทาง EMS ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 นี้