Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เขตพื้นที่เร่งชี้แจงการบรรจุ ผอ.-รองผอ.รร. ระหว่างรอผลคะแนนใหม่ จาก มศว

Advertisement

ตามที่มีการร้องเรียนว่า
ข้อสอบและเฉลยคำตอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2558
มีความคลาดเคลื่อน โดยทาง สพฐ.ได้มอบให้ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ไปตรวจสอบความถูกต้อง และทางสำนักทดสอบฯ
มศว ได้ยืนยันว่า พบความคลาดเคลื่อนจำนวน 6 ข้อ โดยเป็นข้อสอบ ผอ.สถานศึกษา
4 ข้อ และรอง ผอ.สถานศึกษา 2 ข้อ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2558 ที่ผ่านมา สพฐ.ได้เชิญ
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)มารับผลคะแนนใหม่
และได้มีการประชุมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้
บริหารสถานศึกษาแล้วที่โรงแรงปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ แต่ล่าสุดพบว่า มศว
ไม่สามารถส่งคะแนนใหม่ให้กับทางเขตพื้นที่ได้ทันตามกำหนด
จึงได้เพียงแต่ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการเท่านั้น

ล่าสุด มีความเคลื่อนไหวของเขตพื้นที่การศึกษาบางเขต
ได้เชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีฯ ในรอบแรก
เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว

ซึ่งก่อนหน้านี้ เลขาฯ กพฐ.
ได้ชี้แจงว่า หลังจากที่แต่ละเขตพื้นที่ได้รับคะแนนจาก มศว ไปแล้ว
แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการ
เพราะอำนาจการบรรจุแต่งตั้งเป็นของเขตพื้นที่ฯ ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ โดยส่วนกลางจะไม่ลงไปในรายละเอียด
หรือจะไปสั่งการว่าต้องเรียงลำดับคะแนนใหม่หรือไม่
เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นเชิงกฎหมาย 

ส่วนผลการดำเนินการของแต่ละเขตพื้นที่ จะเป็นแนวทางเช่นไรนั้น
คงต้องรอผลคะแนนจากทาง มศว ซึ่งทราบว่าจะดำเนินการตรวจใหม่ทุกคน
และจะจัดส่งไปยังแต่ละเขตพื้นที่ทาง EMS ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 นี้

You might also like