เขียนย้ายครู..ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ในวันจันทร์ที่ผ่านมา สำนักง … อ่านเพิ่มเติม เขียนย้ายครู..ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?